vr10mei2019

Bestuur mededeling “Veilige Sportvereniging”

# Gelezen:417 hits

Bestuur mededeling “Veilige Sportvereniging”

Graag willen wij u weer een update geven over onze vorderingen op het gebied van de Veilige Sportvereniging.Zoals eerder gemeld is een werkgroep bezig met dit thema en een aantal goede resultaten zijn geboekt. Er zijn o.a. gedragsregels voor iedere begeleider opgesteld. Deze zullen door het bestuur aan hen worden gegeven bij contractbesprekingen en wellicht te zijner tijd worden gedeeld op de site.

Verder zijn de Gouden 11 regels vastgesteld door (jeugd)leden. Deze komen op korte termijn op de site te staan. Het bestuur zoekt ook naar andere wijzen om deze zichtbaar te maken voor eenieder die het sportpark betreedt.

Gesprekken met mogelijke Vertrouwenscontactpersonen (VCP) zijn in een vergevorderd stadium. Wat doet deze? De VCP is het aanspreekpunt als het gaat om grensoverschrijdend gedrag of seksuele intimidatie. De VCP vangt een melder op, luistert en gaat vervolgens samen met de melder op zoek naar de juiste plek voor hulp. Een VCP gaat dus niet zelf helpen. Dat doet een vertrouwenspersoon wel. In de sport is het gebruikelijk een VCP aan te stellen. Zodra we rond zijn met hen, melden wij u dat.

Daarnaast zijn we bezig met de privacywet, protocollen bij pesten, geweld en agressie enz..

Bestuur vv AmstelveenHeemraad