Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Beste leden en ouders/vertegenwoordigers van onze jeugdleden,

Op maandag 12 september 2022 19:30 organiseert het bestuur een Buitengewone Algemene Ledenvergadering. Wij nodigen al onze leden van harte uit om deze belangrijke vergadering in de kantine bij te wonen. De Buitengewone Ledenvergadering zal voor een gedeelte in het teken staan van het jubileumjaar die we tegemoet gaan (75-jarig bestaan!). In deze vergadering zal er ook mandaat worden gevraagd voor het wijzigen van onze statuten.

Op de agenda staan de volgende punten:

1.     Opening

2.     Mededelingen en ingekomen agendapunten

3.     Notulen vorige vergadering

4.     Begroting en vooruitblik

5.     Toelichting Jubileumcommissie

6.     Mandaat voor wijzigen statuten

7.     Uitreikingen en benoemingen

8.     Rondvraag

9.     Sluiting

Toelichting op enkele agendapunten:

  • Toelichting Jubileumcommissie | Momenteel is de Jubileumcommissie druk bezig met het organiseren en uitwerken van verschillende activiteiten om ons 75-jarig jubileum te vieren. In oktober zullen op verschillende momenten festiviteiten plaatsvinden. Zij delen graag met u het programma hiervan en zullen daarbij ook een toelichting geven. Op zaterdag 29 oktober is een speelvrije zaterdag aangevraagd; op die dag zal het jubileum groots worden gevierd. Zet het in uw agenda!
  • Mandaat voor wijzigen statuten | Onze huidige statuten zijn een aantal decennia geleden opgesteld. Sinds 1 juli 2021 is de nieuwe wet WBTR (De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) ontstaan. De wet is bedoeld om het bestuur van verenigingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Deze zullen worden verwerkt in de statuten welke wij t.z.t. inzichtelijk aan u zullen maken. De statuten zijn een wettelijke verplichting (een soort handboek) die ons allen aangaat en waar wij ons allen aan dienen te conformeren.
  • Uitreikingen en benoemingen | Vanwege ons 75-jarig jubileum willen wij als bestuur stilstaan bij de rijke geschiedenis die onze vereniging kent. Om die reden zijn wij bezig met uitreikingen en benoemingen. Wij zullen op een later moment hier concretere informatie over geven. Mocht u iemand willen voordragen als Lid van Verdienste of Erelid bij het bestuur, ontvangen wij graag een mail inclusief onderbouwing. Dit kan worden gestuurd naar secretaris@amstelveenheemraad.nl.

Namens het bestuur.

Danny ten Veen

Secretaris

Deel dit bericht op de Sociale Media!

Scroll naar top