Aankondiging ALV 4 maart, meld je nu aan!

Beste leden en ouders/vertegenwoordigers van onze jeugdleden,

Graag nodigen wij u bij deze uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 4 maart 2021. De vergadering zal starten vanaf 19:00 uur. In verband met de huidige situatie zijn wij genoodzaakt de ALV digitaal en later in het seizoen dan u van ons gewend bent te laten plaatsvinden. Hieronder staat uitgelegd hoe de vergadering is vormgegeven en hoe u zich kunt aanmelden. Als u hier hulp bij nodig heeft, vernemen wij het graag! 

Op de agenda staan de volgende punten:

 1. Opening en korte voorstelronde
 2. Mededelingen en ingekomen agendapunten
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Jaaroverzicht
 5. Financieel verslag
 6. Kascommissie
 7. Begroting
 8. Fusie, inclusief toestemming gesprekken met mogelijke fusiepartners NFC en Nautilus
 9. Samenstelling bestuur
 10. Aftreden bestuurslid Michael van Eijk
 11. Herbenoemen bestuurslid vrouwen/meisjeszaken: Muriëlle Schagen
 12. Benoemen nieuwe bestuursleden: Paul Groen (voorzitter), Danny ten Veen (secretaris)
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Aanmelden

Deze ALV zal, als gevolg van de Corona-maatregelen, georganiseerd worden via een digitaal platform. Om deel te kunnen nemen aan deze ALV heeft u een PC, laptop of smartphone nodig met een internetverbinding. Aanmelden voor de ALV kan vanaf heden via https://v-vamstelveen-heemraad.webinargeek.com/algemene-ledenvergadering.

U zult na uw aanmelding een bevestigingsmail ontvangen. Hierin staat ook een link waar u op kunt klikken om de ALV bij te kunnen wonen. Mocht u bij de aanmeldlink hebben aangegeven de vergaderstukken te willen ontvangen, dan zult u deze op 25 februari in uw mailbox ontvangen.

Deel dit bericht op de Sociale Media!

Scroll naar boven