contributie

Contributiestaffel seizoen 2022 – 2023

Het bestuur heeft besloten om de contributies van voorgaande seizoenen aan te houden voor seizoen 2022-2023. 

Niet spelend:
Ereleden : € 0,00
Niet spelende leden met functie : € 70,00
Niet spelende leden zonder functie : € 100,00

Spelend:
Senioren (zaal + veld) : € 280,00
Senioren (zaal): € 130,00
Senioren (veld) / JO-23: € 270,00
JO-19 / MO-20 : € 225,00
JO-17 / MO-17 : € 225,00
JO-15 / MO-15 : € 225,00
JO-13 / JO-12 / MO-13 : € 210,00
JO-11 / MO-11 : € 180,00
JO-10 : € 180,00
JO-9 / MO-9 : € 180,00
JO-8/JO-7 : € 180,00
G-force : € 90,00
Mini-pupillen : Contributie á € 80,- per seizoen, eerst 2 á 3 trainingen gratis proberen.
Mini-pupillen die halverwege het seizoen doorstromen in de F-Pupillen betalen een extra bijdrage van € 40

Kledingfonds
Wij hebben de keuze gemaakt te werken met een kledingfonds waarvoor elk lid 20 euro per seizoen betaald.
Hier staat tegenover dat er elk seizoen een goed en passend tenue beschikbaar is.
Hier is voor gekozen zodat iedereen in hetzelfde tenue heeft en een team dezelfde uitstraling heeft.
Leden hoeven dus zelf geen wedstrijdtenue aan te schaffen.
Mini-pupillen vallen hierbuiten

Gezinsleden korting
Bij leden wonend op één woonadres, waarvan 3 of meer gezinsleden lid zijn van de vereniging, kan het contributiebedrag van het jongste lid als kortingsbedrag gelden.

Betalingen contributienota’s
De contributie dient uiterlijk op 1 september van het lopende jaar te worden betaald. Belangrijk: ieder lid van de vereniging heeft de verplichting zijn contributie binnen de gestelde termijn in zijn geheel te voldoen (bij betaling in termijnen is het gehele bedrag niet per 1 september binnen. Club collect geeft de mogelijkheid van 5 termijnen. Als je start met de 1e termijn in september dan is de laatste termijn in januari betaalt. Dus bij betaling in termijnen moet voor 1 februari de gehele factuur voldaan zijn) . Als blijkt dat een speler de contributie NIET vóór 1 september van het nieuwe seizoen geheel of volgens de termijnen van Club Collect heeft voldaan wordt de speler aangemaand zijn of haar contributie alsnog te voldoen. Als blijkt dat ook dan de contributie niet wordt voldaan wordt het lid per 1 oktober uitgesloten van wedstrijd- en trainingsdeelname. In KNVB Sportlink wordt een blokkade ingesteld waardoor er niet meer aan wedstrijden deelgenomen kan worden.

Na betaling van de volledige contributie wordt de blokkade opgeheven en kan weer aan wedstrijden worden deelgenomen.

De facturatie en betaling verloopt via onze financiële partner: ClubCollect. ClubCollect zal de leden via post, mail en/of berichten via uw mobiele nummer benaderen omtrent de contributie factuur en de betaling daarvan. Met ClubCollect kunt U een afspraak maken omtrent betaling in termijnen, hieraan is een gering bedrag aan kosten verbonden. Betaling in termijnen kan alleen via automatische incasso. ClubCollect zal U hierover informeren.

Scroll naar top