contributie

Contributiestaffel seizoen 2023 – 2024

De contributiestaffel voor het seizoen 2023-2024 is tijdens de Algemene Ledenvergadering, d.d. 23 januari 2023, goedgekeurd door de aanwezigen. 

Niet spelend:
Ereleden : € 0,00
Niet spelende leden met functie : € 70,00
Niet spelende leden zonder functie : € 100,00

Spelend:
Senioren (zaal + veld) : € 350,00
Senioren (zaal): € 150,00
Senioren (veld) / JO-23: € 290,00
JO-19 / MO-20 : € 245,00
JO-17 / MO-17 : € 245,00
JO-15 / MO-15 : € 245,00
JO-13 / JO-12 / MO-13 : € 230,00
JO-11 / MO-11 : € 200,00
JO-10 : € 200,00
JO-9 / MO-9 : € 200,00
JO-8/JO-7 : € 200,00
G-force : € 100,00
Mini-pupillen : Contributie á € 100,- per seizoen, eerst 2 á 3 trainingen gratis proberen.
Mini-pupillen die halverwege het seizoen doorstromen in de Onder-7 betalen een extra bijdrage van € 50

Kledingfonds
Vanaf het seizoen 2023-2024 komt het kledingfonds, de jaarlijkse bijdrage van €20, te vervallen.

Eigen tenue kopen
Vanaf komend seizoen spelen wij in een nieuwe kledinglijn van het merk Robey. In de nieuwe constructie vervalt het borg en kledingfonds, maar moet het tenue zelf worden aangeschaft. Het tenue kan vanaf juli gekocht worden bij Voetbalshop Amstelveen (Kostverlorenhof 147). Mini-pupillen vallen hierbuiten.

Welkomsactie

De vereniging biedt alle leden een hoge korting aan voor de aanschaf van het eerste tenue. De welkomstactie loopt t/m 9 september 2023. Vanaf 10 september worden niet-gereduceerde tarieven gehanteerd.

De prijzen tijdens de welkomstactie (t/m 9 september 2023) zijn als volgt:

Junioren en senioren tenue (vanaf maat S)

  • Bij inleveren van het oude Kelme tenue (shirt en broekje) kost het nieuwe Robey tenue*: €24,67 
  • Zonder inleveren van het oude Kelme tenue kost het nieuwe Robey tenue: €44,67 

    Pupillen tenue (kindermaten)
  • Bij inleveren van het oude Kelme tenue (shirt en broekje) kost het nieuwe Robey tenue*: €23,27 
  • Zonder inleveren van het oude Kelme tenue kost het nieuwe Robey tenue: €43,27 

* = een nieuw Robey tenue bestaat uit een shirt, broekje en sokken. 

Opmerking = de borg van €20,- die is betaald voor het Kelme tenue wordt bij inlevering doorberekend in de prijs.

Gezinsleden korting
Bij leden wonend op één woonadres, waarvan 3 of meer gezinsleden lid zijn van de vereniging, kan het contributiebedrag van het jongste lid als kortingsbedrag gelden.

Betalingen contributienota’s
De contributie dient uiterlijk op 1 september van het lopende jaar te worden betaald. Belangrijk: ieder lid van de vereniging heeft de verplichting zijn contributie binnen de gestelde termijn in zijn geheel te voldoen (bij betaling in termijnen is het gehele bedrag niet per 1 september binnen. Club collect geeft de mogelijkheid van 5 termijnen. Als je start met de 1e termijn in september dan is de laatste termijn in januari betaalt. Dus bij betaling in termijnen moet voor 1 februari de gehele factuur voldaan zijn) . Als blijkt dat een speler de contributie NIET vóór 1 september van het nieuwe seizoen geheel of volgens de termijnen van Club Collect heeft voldaan wordt de speler aangemaand zijn of haar contributie alsnog te voldoen. Als blijkt dat ook dan de contributie niet wordt voldaan wordt het lid per 1 oktober uitgesloten van wedstrijd- en trainingsdeelname. In KNVB Sportlink wordt een blokkade ingesteld waardoor er niet meer aan wedstrijden deelgenomen kan worden.

Na betaling van de volledige contributie wordt de blokkade opgeheven en kan weer aan wedstrijden worden deelgenomen.

De facturatie en betaling verloopt via onze financiële partner: ClubCollect. ClubCollect zal de leden via post, mail en/of berichten via uw mobiele nummer benaderen omtrent de contributie factuur en de betaling daarvan. Met ClubCollect kunt U een afspraak maken omtrent betaling in termijnen, hieraan is een gering bedrag aan kosten verbonden. Betaling in termijnen kan alleen via automatische incasso. ClubCollect zal U hierover informeren.

Scroll naar boven