Opzeggen Lidmaatschap of Afmelden voor een afdeling

Het opzeggen van het lidmaatschap of het opzeggen voor een specifieke afdeling dient schriftelijk te gebeuren, en is alleen geldig als dit wordt ingediend bij de ledenadministratie

Voor het seizoen 2024/2025 kan tot uiterlijk 31 mei 2024 opgezegd worden.

Indien de afmelding na die datum wordt ontvangen, dan houdt de vereniging zich het recht voor om alsnog de contributie of een deel daarvan van het nieuwe seizoen te innen. 


Indien het lidmaatschap toch tussentijds beëindigd wenst te worden dan dient in de opzegging een duidelijke reden worden opgegeven, met eventueel een verklaring bijgesloten. Vermeldt in de opzegging duidelijk de naam, het lidnummer en de geboortedatum van degene waarvan het lidmaatschap beëindigd moet worden.


Indien u of uw zoon/dochter bij een andere vereniging wil gaan voetballen dan dient dit bij de opzegging ook vermeld te worden.

Scroll naar boven