Voorwaarden nieuw lid

Voorwaarden bij inschrijven als nieuw lid

Via de site kan men zich straks inschrijven als nieuw lid, daar moet men ook aangeven akkoord te zijn met de voorwaarden. Welke voorwaarden zijn dit?

 • Ingevulde gegevens zijn correct en naar waarheid ingevuld.
 • Opzegging van het lidmaatschap is een persoonlijke verantwoordelijkheid en dient alleen per e-mail worden ingediend bij de ledenadministratie (leden@amstelveenheemraad.nl)!
  Opzeggingen via derden, zoals trainers, coaches, leiders, e.d. worden niet geaccepteerd!
 • Uitschrijven voor het volgende seizoen dient plaats te vinden uiterlijk 31 mei van het voorafgaande seizoen.
 • Bij uitschrijven na 31 mei worden er extra kosten in rekening gebracht. Dit doen wij omdat er vanaf half mei al voorbereidingen voor het nieuwe seizoen worden getroffen. Teams worden ingeschreven bij de KNVB, trainers worden aangetrokken, materialen aangeschaft. Dat brengt kosten met zich mee die samenhangen met het aantal teams en dus leden.
  • Na 31 mei tot en met 1 augustus: 50 euro
  • Na 1 augustus: halve contributie bedrag
  • Na 1 november: hele contributie bedrag
 • Kleding: Vanaf seizoen 2023-2024 is het kledingfonds komen te vervallen. Het is verplicht voor ieder lid om zichzelf te voorzien in een tenue (shirt, broekje, sokken) van de nieuwe kledinglijn van Robey.
 • Betalingen contributienota’s: de contributie dient uiterlijk op 1 september van het lopende jaar te worden betaald. Belangrijk: ieder lid van de vereniging heeft de verplichting zijn contributie binnen de gestelde termijn in zijn geheel te voldoen (bij betaling in termijnen is het gehele bedrag niet per 1 september binnen. Club collect geeft de mogelijkheid van 5 termijnen. Als je start met de 1e termijn in september dan is de laatste termijn in januari betaalt. Dus bij betaling in termijnen moet voor 1 februari de gehele factuur voldaan zijn) . Als blijkt dat een speler de contributie NIET vóór 1 september van het nieuwe seizoen geheel of volgens de termijnen van Club Collect heeft voldaan wordt de speler aangemaand zijn of haar contributie alsnog te voldoen. Als blijkt dat ook dan de contributie niet wordt voldaan wordt het lid per 1 oktober uitgesloten van wedstrijd- en trainingsdeelname. In KNVB Sportlink wordt een blokkade ingesteld waardoor er niet meer aan wedstrijden deelgenomen kan worden.
 • Uitschrijven voor senioren voor het volgende seizoen dient plaats te vinden uiterlijk 30 juni van het voorgaande seizoen.

Na betaling van de volledige contributie wordt de blokkade opgeheven en kan weer aan wedstrijden worden deelgenomen.

 • De facturatie en betaling verloopt via onze financiële partner: ClubCollect. ClubCollect zal de leden via post, mail en/of berichten via uw mobiele nummer benaderen omtrent de contributie factuur en de betaling daarvan.
  Met ClubCollect kunt U een afspraak maken omtrent betaling in termijnen, hieraan is een gering bedrag aan kosten verbonden. Betaling in termijnen kan alleen via automatische incasso. ClubCollect zal U hierover informeren.

Vrijwilligerstaken:
Onze club is een groeiende, bloeiende en gezellige zaterdagvoetbal-vereniging.  We zijn blij dat we zo’n mooie accommodatie en velden ter beschikking hebben zodat iedereen zijn favoriete sport kan beoefenen. Dit vraagt echter wel een bijdrage van alle (ouders/verzorgers van) leden om dit in stand te kunnen houden. Wij verwachten daarom dat iedereen geregeld vrijwilligerstaken en -werkzaamheden op zich neemt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan teamtaken zoals onder meer het draaien van kantinediensten, vervoeren, vlaggen en fluiten/spelbegeleiding, maar ook meer omvattende taken zoals kantinecoach, commissiekamer en overige commissies. Vele handen maken licht werk!


Scroll naar boven