G-voetbal

Het bestuur van Amstelveen Heemraad ondersteunt het G-voetbal van harte. De vereniging vindt het belangrijk om G-voetbal mogelijk te maken en stelt materiaal en trainingsfaciliteiten ter beschikking, vergelijkbaar met de jongste pupillen elftallen. De kinderen betalen wel ‘normaal’ contributie.

Kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking kunnen bij de jongste jeugdteams soms ongemerkt meespelen en meekomen met hun leeftijdgenootjes. Echter, vaak wordt hun beperking snel meer zichtbaar en ondervinden zij mentale en fysieke belemmeringen om mee te doen aan het reguliere voetbal.
Voor deze groep bestaat er binnen de KNVB een speciale sectie, het zogenaamd G-voetbal.

Dit vanuit de overtuiging dat voetbal voor alle doelgroepen bereikbaar moet zijn, ook voor mensen met een beperking.
Om deze kinderen niet hun enthousiasme voor het voetbal te laten verliezen en om te voorkomen dat zij buiten de boot vallen, hebben een aantal mensen binnen de club bij de start van het seizoen 2012-2013, het initiatief genomen om G-voetbal op te zetten bij v.v. Amstelveen Heemraad. Een initiatief voor jeugdspelers uit Amstelveen en omstreken, jongens én meisjes, van 6 t/m ongeveer 16 jaar met een verstandelijke en/of lichamelijk beperking. We noemen onszelf G-Force en al 7 seizoenen spat het plezier er vanaf.

 

De kinderen krijgen elke zaterdag van een aantal ‘vaste trainers’ training. Hiermee garanderen we maximale (individuele) aandacht voor de groep kinderen.
Ons motto is: Normaal waar het kan en speciaal waar het moet
Naast de trainingen hebben met een aantal andere verenigingen een (informele) competitie georganiseerd, waarbij we om de 3-4 weken een klein toernooitje spelen.

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met Dolf de Rooy via de mail naar: g-voetbal@amstelveenheemraad.nl

Scroll naar top