Aanpassing van onze organisatiestructuur: meld je aan voor een commissie!

De afgelopen jaren is er een gestage groei zichtbaar in ons ledenaantal. Hier zijn we erg blij mee, omdat het laat zien dat we een fijne en goed georganiseerde vereniging zijn. We vinden het belangrijk om de organisatiestructuur te blijven verbeteren. Daarnaast heeft een groeiende vereniging baat bij meer vrijwilligers. Vele handen maken écht licht werk!

Binnen de huidige organisatiestructuur willen wij de taken meer uitspreiden over commissies. In de loop van 2023 moeten de commissies steeds meer geïmplementeerd gaan worden. De verschillende commissies dragen zorg voor specifieke activiteiten en taken. We vinden het belangrijk dat de commissies zelfsturende teams zijn, bestaande uit meerdere vrijwilligers. Iedere commissie wordt gekoppeld aan een bestuurslid die als contactpersoon fungeert.

Onderstaande commissies willen we verder uitwerken binnen onze vereniging:

  • Sponsorcommissie

De sponsorcommissie houdt zich bezig met het werven van nieuwe sponsors en het beheren van bestaande sponsorrelaties. Het verzorgen van de sponsoruitingen, het opstellen van contracten en het organiseren van sponsor gerelateerde evenementen vallen onder het takenpakket. Enkele afdelingen binnen de sponsorcommissie zullen zijn: commerciële zaken, sponsoring, kleding, kantine.

  • Commissie Facilitaire Zaken

De commissie Facilitaire Zaken houdt zich bezig met alles rondom het voetbal op het sportpark. Op dit moment zijn de mannen van de werkploeg verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het clubgebouw, de velden en onze accommodatie. Enkele van de taken die onder de commissie zullen vallen zijn het onderhoud van trainingsmaterialen en sleutelbeheer en het fungeren als contactpersoon voor de mannen van de werkploeg.

  • Jeugdcommissie

De kerntaak van deze commissie is om de gehele jeugdafdeling (meisjes/jongens, onderbouw/bovenbouw) te beheren en alle belangen van het jeugdvoetbal zowel binnen als buiten de vereniging zo goed mogelijk te behartigen. De jeugdcommissie onderhoudt onder meer contacten met de HJO, coördinatoren en jeugdtrainers. Zij organiseren jaarlijks ouderavonden en wervingsactiviteiten om meer leden aan de club te binden.

  • Commissie Sociale Veiligheid

De commissie Sociale Veiligheid houdt zich bezig met de thematieken (sociale) veiligheid, discriminatie, etniciteit en diversiteit. Het opstellen en uitwerken van procedures en stappenplannen, het creëren van een inclusievere voetbalvereniging en het realiseren van gedragscodes zijn de kerntaken van deze commissie.

Om zichtbaarheid en ruchtbaarheid aan deze commissies te geven, is het belangrijk dat meerdere vrijwilligers onderdeel gaan uitmaken van de teams. Op deze manier wordt de belastbaarheid verkleind en is de maandelijkse investering slechts een paar uurtjes.

Het is mogelijk om je interesse kenbaar te maken bij secretaris Danny, persoonlijk of via de mail: secretaris@amstelveenheemraad.nl

Namens het bestuur

Danny ten Veen

Secretaris

Deel dit bericht op de Sociale Media!

Scroll naar boven