Sociale Veiligheid: Basis 11 en Groene Kaart

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van maandag 13 mei 2024 heeft het Bestuur de speerpunten gepresenteerd voor komend voetbalseizoen. Eén van die speerpunten is Sociale Veiligheid. De commissie Sociale Veiligheid, bestaande uit een viertal leden, deelt graag de plannen en doelstellingen voor komend seizoen.

De Sociale Veiligheid behelst niet alleen veiligheid in en rondom het gebouw, de kleedkamers en de velden, maar vooral ook het gedrag van mensen. Het gedrag van degenen die op bezoek komen, maar ook degenen die lid zijn van Amstelveen Heemraad. De commissie heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met meerdere betrokkenen om doelstellingen te formuleren waar men iets aan heeft.

Tijdens de ALV heeft de commissie een uitgebreide toelichting gegeven op de vijf nieuwe doelstellingen. Deze doelstellingen variëren in nog meer aandacht voor het pedagogisch opleiden van trainers en scheidsrechters, tot aan informeren van ouders tijdens ouderavonden, vergroten van de zichtbaarheid én het aanmoedigen van een positief voetbalklimaat

Een aantal concrete producten waar je volgend voetbalseizoen niet meer omheen kunt, zijn:

DE BASIS 11

De Basis 11 van Amstelveen Heemraad zijn de 11 basisregels waarvan wordt verwacht dat ieder spelend lid, ouder, trainer, teammanager en vrijwilliger zich aan zal houden. Ze zullen zichtbaar worden opgehangen in het clubgebouw, dus je kunt er na de zomervakantie niet meer omheen. Ook zullen er tips en tools worden meegegeven aan de trainers en teammanagers hoe zij deze basis 11 levendig kunnen houden binnen het eigen team.

DE GROENE KAART

Amstelveen Heemraad introduceert met trots de “Groene Kaart”, ter bevordering van de sportiviteit en fair play op en rondom de voetbalvelden. Deze benadering van het belonen van positief gedrag op en rondom de velden is bedoeld om een gezonde en respectvolle sportomgeving te bevorderen. Het doel is om niet alleen spelers, maar ook trainers, coaches en toeschouwers aan te moedigen om zich te gedragen op een manier die onze kernwaarden weerspiegelt: respect, plezier en sportiviteit.

Tijdens een pilotfase die over meerdere wedstrijddagen zal plaatsvinden, zal de scheidsrechter de bevoegdheid hebben om de Groene Kaart uit te delen aan een speler, trainer, coach of toeschouwer die opvalt door zijn of haar sportieve gedrag. Dit kan variëren van een buitengewoon fair gespeelde wedstrijd tot het tonen van respectvol gedrag langs de zijlijn.

Wat maakt de Groene Kaart nog aantrekkelijker? Houders van de Groene Kaart kunnen deze inleveren in de kantine en worden beloond met een gratis consumptie. Dit niet alleen als erkenning voor hun sportiviteit, maar ook als stimulans voor anderen om het goede voorbeeld te volgen.

Hoe zijn wij te bereiken?

De commissie Sociale Veiligheid is te bereiken op sv@amstelveenheemraad.nl

Heb je iets vervelends meegemaakt, loop je ergens tegenaan of wil je gewoon even je verhaal kwijt? Dan kan dat bij de Vertrouwenspersoon, die te bereiken is op vcp@amstelveenheemraad.nl

Namens Het Bestuur en de commissie Sociale Veiligheid

Deel dit bericht op de Sociale Media!

Scroll naar boven