Stand van zaken fusie

Voetbal Team Mannen

Beste lezer,

Het is alweer enige tijd stil geweest sinds de laatste update omtrent de fusieplannen van de voetbalverenigingen v.v. Amstelveen Heemraad en NFC. Er is in de tussentijd, achter de schermen, hard gewerkt en een hoop gebeurd. Op dinsdag 12 oktober hebben wij met onze leden gedeeld dat wij helaas niet tot de gewenste uitkomst zijn gekomen. Graag informeren we jullie, samengevat, waarom de gesprekken voorlopig niet worden voortgezet.

Het bestuur van NFC heeft ons van de zomer geïnformeerd dat NFC tot zeker komend jaar niet klaar is voor een fusie. De voornaamste reden hiervoor is dat het bestuur van NFC binnen hun vereniging te weinig draagvlak heeft gevonden voor een fusie met onze vereniging op onze huidige locatie. Een fusieproces en het oprichten van een fusieclub vraagt veel tijd en energie van alle betrokken bestuursleden en vrijwilligers.

Op basis van dit bericht hebben wij ervoor gekozen om bij NFC, het Sportbedrijf en de Gemeente Amstelveen uit te spreken dat v.v. Amstelveen Heemraad het zich niet langer kan veroorloven de aandacht van bestuur en andere vrijwilligers te verdelen over een lange termijn fusie traject enerzijds en de club op dit moment anderzijds. De club die we met elkaar weer op een mooi niveau hebben gekregen verdient nu onze onverdeelde aandacht en wij willen niet nog langer passen op de plaats maken. Wij hebben dan ook besloten om het lange proces van de huidige fusiegesprekken voorlopig te staken. 

Wij willen iedereen bedanken die zich, op welke manier dan ook, heeft ingezet om deze fusie tot dusver tot stand te brengen. Hopelijk biedt ieders inzet een fundament voor de fusiegesprekken in de toekomst.

Mocht u behoefte hebben om de volledige brief te lezen, dan kunt u dit opvragen bij Danny via secretaris@amstelveenheemraad.nl

Bestuur v.v. Amstelveen Heemraad

Deel dit bericht op de Sociale Media!

Scroll naar boven