Vacature bestuurslid Commerciële Zaken

Het bestuur is op zoek naar een bestuurslid Commerciële Zaken die tijdens de eerstvolgende Ledenvergadering, op maandag 23 januari 2023, kan worden voorgedragen aan de leden – en die bij voorkeur vóór die tijd als aspirant lid betrokken kan zijn. Als bestuurslid Commerciële Zaken maak je deel uit van een bestuur bestaande uit 7 personen. Hieronder is het functieprofiel met specifieke taken weergegeven. Daarnaast is elk bestuurslid integraal verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering daarvan.

Functieprofiel

Het bestuurslid Commerciële Zaken…

  • Is de schakel tussen de (nog aan te stellen) sponsorcommissie en het bestuur;
  • Is onderdeel van een zelfsturend team en pakt, in onderling overleg, ad-hoc zaken op;
  • Is vanuit het bestuur verantwoordelijk voor het doorontwikkelen van het commerciële- en sponsorbeleid voor de korte en (middel)lange termijn;
  • Is verantwoordelijk voor de werving van nieuwe sponsors;
  • Is verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met bestaande sponsors en bouwt bestaande initiatieven verder uit;
  • Is verantwoordelijk voor de juridische borging van gemaakte afspraken met sponsoren en zorgt voor de uitvoering van de gemaakte contractafspraken;
  • Verzorgt verschillende PR-activiteiten met en voor sponsors.

Het is belangrijk dat het bestuurslid Commerciële Zaken betrokken is bij de club en bij voorkeur commercieel onderlegd is. Betrokkenheid bij voetbal in het algemeen is geen must, maar wel een aanbeveling. Het is belangrijk dat er een goede mondelinge en schriftelijke communicatie is en dat afspraken worden gedocumenteerd. Een open houding, bereidheid tot samenwerking en nauwgezetheid zijn belangrijke voorwaarden. 

Uw interesse kunt u kenbaar maken aan Danny ten Veen, secretaris, via het mailadres secretaris@amstelveenheemraad.nl.

De deadline voor het aanmelden voor deze functie is zondag 20 november

Deel dit bericht op de Sociale Media!

Scroll naar boven