Bestuurslid Jeugdzaken gezocht!

Wil jij de vereniging helpen de volgende stap te zetten met haar jeugd? Meld je dan nu aan als bestuurslid Jeugdzaken. Helaas gaat Mecit Koca begin 2023 het bestuur, na zijn driejarige termijn, verlaten. 

In de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (begin 2023) hoopt het bestuur een nieuw bestuurslid Jeugdzaken te kunnen benoemen. Het aspirante bestuurslid kan voor de officiële benoeming al meelopen en aansluiten bij bestuursvergaderingen.

Als bestuurslid Jeugdzaken (focus: jongens) ben je het eerste aanspreekpunt voor de HJO en TC. De afgelopen jaren zijn er al vele verschillende stappen gezet ter verbetering van de jeugd. Nu is het tijd om dit verder uit te bouwen.

Om verder te bouwen aan de jeugd (jongens, meisjes en Mini-Pupillen) wil het bestuur een jeugdcommissie opzetten. Het bestuurslid Jeugdzaken zal een begeleidende rol hebben binnen deze commissie. Dit lichten we graag nader toe in een oriënterend gesprek met de gegadigde kandidaten.

Je kunt je interesse kenbaar maken bij een bestuurslid, de HJO en/of schriftelijk door te mailen naar secretaris@amstelveenheemraad.nl.

Het is mogelijk om tot uiterlijk maandag 10 oktober je interesse kenbaar te maken. Zie onderaan dit bericht de functieomschrijving.

Namens het bestuur.

Functieomschrijving bestuurslid Jeugdzaken:

  • Heeft een actieve houding tijdens bestuursvergaderingen en zorgt voor het inbrengen van relevante agendapunten;
  • Vangt samen met de overige bestuursleden verschillende ad-hoc zaken op;
  • Bepaald het beleid van de jeugdcommissie, in samenspraak met de overige jeugdcommissieleden, en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Coördineert de diverse commissietaken;
  • Bewaakt het jeugdbeleid, samen met de jeugdcommissie en HJO;
  • Leidt de vergadering en bijeenkomsten van de jeugdcommissie;
  • Draagt er zorg voor dat het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris) door hem/haar zelf gedurende het seizoen wordt ingelicht omtrent de gang van zaken binnen de jeugdafdeling;
  • Vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij officiële gelegenheden naar buiten;
  • Heeft een coördinerende taak bij werving jeugdcommissieleden en stimuleert deze waar nodig;
  • Zorgt, met de jeugdcommissie, voor de werving van jeugdtrainers;
  • Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers, spelers en ouders en speelt deze door naar de desbetreffende coördinator. Neemt waar nodig een bemiddelende rol op zich.

Deel dit bericht op de Sociale Media!

Scroll naar boven