Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 12 september

Beste leden en ouders/vertegenwoordigers van onze jeugdleden,

Op maandag 12 september 2022 19:30 organiseert het bestuur een Buitengewone Algemene Ledenvergadering. Wij nodigen al onze leden van harte uit om deze belangrijke vergadering in de kantine bij te wonen. De Buitengewone Ledenvergadering zal voor een gedeelte in het teken staan van het jubileumjaar die we tegemoet gaan (75-jarig bestaan!). In deze vergadering zal er ook akkoord worden gevraagd voor het wijzigen van onze statuten.

Op de agenda staan de volgende punten:

1.     Opening

2.     Mededelingen en ingekomen agendapunten

3.     Notulen vorige vergadering

4.     Begroting en vooruitblik

5.     Toelichting Jubileumcommissie

6.     Wijzigen statuten

7.     Samenstelling bestuur

8.     Uitreikingen en benoemingen

9.     Rondvraag

10.    Sluiting

Wij verwelkomen u graag op 12 september!

Namens het bestuur

Deel dit bericht op de Sociale Media!

Scroll naar boven