Even voorstellen: onze nieuwe voorzitter

Paul-Groen

In de Algemene Ledenvergadering is Paul Groen benoemd als nieuwe voorzitter. Hij stelt zich voor:

Tijdens de ALV op 4 maart jl. heb ik mezelf kort aan de leden van Amstelveen Heemraad voorgesteld. Toen nog niet officieel benoemd. Blij was ik met het resultaat van de stemming.

Een korte schets van mij.
In mijn rol als ouder langs de kant, tijdens de eerste wedstrijd van mijn zoon, werd ik geconfronteerd met het volgende feit. Er waren wel spelertjes  maar er was geen leider die hen gingen opstellen en/of gingen vertellen wat ze moesten doen. Vanaf dat moment voelde ik me betrokken. Bijna als vanzelfsprekend werd ik, samen met een andere vader, de leider van het team. Vervolgens de was-en ballentas op orde houden, wedstijden fluiten en fungeren als ‘vlagger’.
En omdat ook mijn dochter bij de vereniging kwam voetballen, stelde ik me ook daar beschikbaar om een handje te helpen. Hierdoor heb ik meer mensen leren kennen van de vereniging en vice versa.

Tot twee maanden geleden had ik nog geheel geen ambities om voorzitter, of überhaupt deel uit te maken van het bestuur. Nadat de vraag mij was gesteld om er over na te denken ben ik daarmee aan de gang gegaan. In mijn omgeving navraag gedaan wat een dergelijke functie zou inhouden. Maar ook serieus kijken wie deel uitmaakt van het bestuur. Kan ik met hen door één deur? Welke ideeën zijn er?  Pas ik er tussen? Tijdens deze onderzoeksfase werd ik me ervan bewust dat ik wel onderdeel van het bestuur kan en wil zijn.  De ambities van het bestuur sluiten bij mij aan.

1. Financieel gezonde vereniging kunnen blijven,

2. het meisjes en vrouwenvoetbal meer op de kaart van Amstelveen Heemraad zetten en

3. blijven investeren in de jeugd.

Straks na de fusie met NFC (uitgaande dat dit werkelijkheid gaat worden) een nog belangrijkere vereniging kunnen zijn voor alle potentiële voetballer(tjes) uit de omgeving. Dit zijn pijlers waar ik me volledig aan confirmeer zonder arrogantie maar juist met mijn credo ‘Hou het simpel met vlag en wimpel’.

Deze zienswijze draag ik bij me sinds ik ben gaan werken in 1977 binnen de gezondheidszorg. Gestart als verpleegkundige in het voormalige st. Lucasziekenhuis en vanaf 1984 (toen in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis), al dan niet gecombineerd, deel uitgemaakt van het management binnen deze sector.  Op dit moment ben ik werkzaam als teamleider van de ambulancedienst in Flevoland.

Mijn wieg stond in Amsterdam en sinds 1996 ben ik in Amstelveen komen wonen met mijn vrouw.

Ik hoop dat ik een positieve bijdrage kan leveren aan onze voetbalvereniging. Ik hoop het vertrouwen van de leden te krijgen in de komende periode door onder andere mijn oor te luister te leggen bij ieder die betrokken is en mijn ogen nog wijder te openen voor onze omgeving en daarmee kansen te vinden ten gunste van Amstelveen Heemraad.

Voor nu wens ik jullie een heel mooie tijd op en rond de velden.

Tenslotte hoop ik natuurlijk dat we zo snel als mogelijk weer ‘gewoon’ mogen voetballen of langs de lijn onze ‘jongens en meiden’ aan kunnen moedigen met of zonder mondkapje.

Paul Groen

Deel dit bericht op de Sociale Media!

Scroll naar boven