Stemmen voor vernieuwde statuten

Breng uw stem uit over de nieuwe statuten!

Onze huidige statuten zijn bij de oprichting van de vereniging opgesteld en ingevoerd. Alweer 75 jaar geleden!

Sinds 1 juli 2021 is de nieuwe wet WBTR (De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) in werking getreden. De wet is onder andere bedoeld om het bestuur van verenigingen te verbeteren en er toezicht op te houden omdat het meerdere ondernemingsvormen aangaat dan alleen verenigingen. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Deze zijn verwerkt in de statuten.

De statuten is in feite een soort grondwet van je vereniging waarin onder andere geregeld wordt
hoe de zeggenschap binnen je vereniging is geregeld en hoe de benoeming van bestuurders moet plaatsvinden. De statuten staan in conceptversie beschikbaar onderaan dit bericht. Conform proces is de conceptversie van de statuten door de KNVB beoordeeld en deze is goedgekeurd op 7 juni 2022.

Graag vragen wij uw akkoord voor het wijzigen van de statuten door uw stem uit te brengen. Het invullen hiervan neemt maximaal 2 minuten tijd in beslag.

Ieder (vertegenwoordigend) lid mag maximaal één stem uitbrengen. Deze stem kan worden uitgebracht tijdens het bijwonen van de Bijzondere Ledenvergadering OF door te stemmen via dit formulier. Als u uw stem uitbrengt via dit formulier, mag u de Bijzondere Ledenvergadering uiteraard bijwonen, maar op dat moment niet stemmen over de statutenwijziging.

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met secretaris Danny ten Veen, via secretaris@amstelveenheemraad.nl

De enquête kan hier worden ingevuld.

Bij voorbaat alvast hartelijk dank voor het invullen.

Update 16 augustus: In de bijlage is de conceptversie van de statuten te vinden. Groen gearceerde tekst is gewijzigd of toegevoegd ten opzichte van de vorige statuten. Deze wijzigingen zijn in lijn met de wet WBTR en/of conceptversie statuten van de KNVB.

Namens het bestuur

Deel dit bericht op de Sociale Media!

Scroll naar boven