Uitgelicht: de vertrouwenscontactpersoon

In de Algemene Ledenvergadering van 26 januari jl. is er expliciet aandacht geweest voor de commissie sociale veiligheid en de vertrouwenscontactpersoon (VCP). Graag lichten wij de rol van de vertrouwenscontactpersoon uit, zodat voor iedereen duidelijk is wanneer, waarmee en hoe je je verhaal – in vertrouwen – kunt delen.

De vertrouwenscontactpersoon verzorgt de eerste opvang en is het eerste aanspreekpunt van de vereniging bij situaties aangaande sociale veiligheid, discriminatie en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Mails die binnenkomen worden opgepakt en er wordt informatie gegeven over mogelijke vervolgstappen.

We hebben al enkele jaren een Vertrouwenscontactpersoon, in de persoon van Aukje Wilhelmus. Zij is bereikbaar op het moment dat je als spelend lid, ouder (van een jeugdlid) of vrijwilliger een onderling conflict hebt, ergens niet over uitkomt of een nare ervaring meemaakt op het gebied van veiligheid en diversiteit. Aukje biedt een luisterend oor en zoekt samen naar oplossingen.

Wij zien op zoek naar een extra vertrouwenscontactpersoon, zodat er over casussen gespard kan worden en er de ruimte is voor u om – in het geval het nodig mocht zijn – te kiezen bij welke vertrouwenscontactpersoon u uw verhaal kwijt wil. Aukje is bereikbaar via vcp@amstelveenheemraad.nl.

Je kunt terecht bij de vertrouwenscontactpersoon met vragen en/of meldingen over onder meer:

  • Pesten en gepest worden;
  • Verbale agressie;
  • Het gevoel hebben dat je er vanwege je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • Grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, ongewenste intimiteiten): in de manier waarop je wordt benaderd en/of aangeraakt door een teamlid, trainer/coach, ouder of gedrag dat je als onprettig ervaart;
  • Vermoedens van grensoverschrijdend gedrag bij iemand uit jouw directe omgeving;
  • De wijze waarop er met jouw kind wordt omgegaan binnen het team/de vereniging;
  • Handvaten voor het pedagogisch aanpakken van situaties binnen het team (coach/trainer/begeleider).

De vertrouwelijkheid van de vertrouwenscontactpersoon

In bepaalde situaties kan het belangrijk zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen. Daarom zoeken wij ook een extra vertrouwenscontactpersoon. Dit gaat altijd in samenspraak en in goed overleg. Er zal vertrouwelijk worden omgegaan met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvindt. Alleen in dreigende situaties, of wanneer er actie noodzakelijk is, zal het (dagelijks) bestuur worden ingelicht.

Deel dit bericht op de Sociale Media!

Scroll naar boven