Uitnodiging ALV 26 januari

Beste leden en ouders/vertegenwoordigers van onze jeugdleden,

Graag nodigen wij u bij deze uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 26 januari 2022. De vergadering zal starten vanaf 19:30 uur. In verband met de huidige situatie zijn wij genoodzaakt de ALV digitaal te laten plaatsvinden. 

Op de agenda staan de volgende punten:

 1. Opening en korte voorstelronde
 2. Mededelingen en ingekomen agendapunten 
 3. Notulen vorige vergadering 
 4. Jaaroverzicht
 5. Financieel verslag
 6. Kascommissie
 7. Begroting en vooruitblik
 8. Commissie Sociale Veiligheid
 9. Samenstelling bestuur
 10. Benoemen Lid van Verdienste
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Aanmelden

Deze ALV zal, als gevolg van de huidige maatregelen, georganiseerd worden via een digitaal platform. Alle (ouders/verzorgers van onze spelende) leden hebben een uitnodiging per mail ontvangen. Bent u de mail kwijt of heeft u hem niet ontvangen, dan kunt u contact opnemen met secretaris@amstelveenheemraad.nl.

U zult na uw aanmelding een bevestigingsmail ontvangen. Hierin staat ook een link waar u op kunt klikken om de ALV bij te kunnen wonen. Mocht u bij de aanmeldlink hebben aangegeven de vergaderstukken te willen ontvangen, dan zult u deze op woensdag 19 januari in uw mailbox ontvangen.

Deel dit bericht op de Sociale Media!

Scroll naar boven