Uitnodiging en Agenda ALV 23 januari 2023

Beste leden en ouders/vertegenwoordigers van onze jeugdleden,

Op maandag 23 januari 2023 19:30 organiseert het bestuur een Algemene Ledenvergadering. Wij nodigen al onze spelende leden, vrijwilligers en vertegenwoordigers van onze jeugdleden van harte uit om deze vergadering in de kantine bij te wonen.

Tijdens deze vergadering zal, naast de vaste agendapunten, een toelichting worden gegeven over de Kleding vanaf seizoen ’23-’24 en een voorstel voor de contributiestaffel worden voorgedragen. Daarnaast draagt het bestuur drie bestuursleden (her)kiesbaar aan de aanwezige leden.

Op de agenda staan de volgende punten:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen agendapunten
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Jaaroverzicht
 5. Financieel verslag
 6. Kascommissie
 7. Toelichting kleding
 8. Overzicht ledenaantallen
 9. Voorstel contributiestaffel
 10. Vrijwilliger van het Jaar
 11. Samenstelling bestuur
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Toelichting op agendapunt 10 (Vrijwilliger van het Jaar):

Het bestuur wil bij deze onofficiële verkiezing graag 3 vrijwilligers onder de aandacht brengen die het afgelopen jaar een betekenisvolle bijdrage hebben geleverd aan de vereniging. Uiteindelijk zal één persoon worden benoemd en die ontvangt een presentje. Een belangrijke spelregel is dat de vrijwilliger nog geen onderscheiding van Lid van Verdienste en/of Erelid in ontvangst heeft ontvangen. U kunt hier stemmen op Filip, Melvin of Bram.

Toelichting op agendapunt 11 (samenstelling bestuur):

 • Einde bestuurstermijn en herkiesbaar: Erna van der Haar, Penningmeester
 • Einde bestuurstermijn en aftredend: Patrick Chin-A-Loi, Commerciële Zaken & Mecit Koca, Jeugdzaken
 • Tussentijds aftredend: Chantal van der Vaart, Vrouwen-/meisjeszaken
 • Nieuw te benoemen: Luuk Nooter, Commerciële Zaken & Natascha Hendriksen, Jeugdzaken

De vergaderstukken kunnen vanaf heden worden aangevraagd bij Danny ten Veen via secretaris@amstelveenheemraad.nl

Wij verwelkomen u graag op maandag 23 januari! De inloop is vanaf 19:15.

Namens het bestuur,

Danny ten Veen

Deel dit bericht op de Sociale Media!

Scroll naar boven