Vrijwilligers in de kantine en frituur – Update

Wil jij graag als barcoach de kantine komen versterken? Meld je dan aan via kantinebeheer@amstelveenheemraad.nl.

Het blijft, voor iedere vereniging en zo ook voor ons, een enorme uitdaging om voldoende vrijwilligers te hebben die de club draaiende houden. 

We doen hierbij opnieuw een dringende oproep voor nieuwe barcoaches, die eens in de maand (of vaker) een bardienst van 4 uurtjes willen draaien. Momenteel hebben we een structureel tekort aan barcoaches, waardoor er enerzijds onvoldoende tijd is om een groter assortiment aan te bieden en anderzijds te veel werk op de schouders komt van de huidige barcoaches. Wij hopen dan ook dat u zich gaat aanmelden. Vele handen maken licht werk en daarentegen draait een vereniging op de inzet van haar vrijwilligers.

Zoals bekend heeft iedere ouder van een spelend lid, of ieder volwassen spelend lid, bij inschrijving ingestemd met het volbrengen van vrijwilligerstaken. Het draaien van kantinediensten is hier een belangrijk onderdeel van. Ieder jaar draait een elftal 2 tot 3 keer een kantinedienst en zullen ouders/seniorenspelers deze taak namens het team op zich nemen. Waar veel teams voldoende ouders afleveren, zijn er helaas ook een aantal teams waarbij de participatie onvoldoende is. Dit brengt problemen met zich mee in de bezetting. Vanaf heden zal er strenger worden toegezien op het vervullen van de teamverplichting omtrent het draaien van kantinedienst.

Update frituur en glaswerk

Sinds dit seizoen hebben wij geen frituur meer. Het grote tekort aan vaste barcoaches en het intensieve schoonmaakwerk van de frituur zijn hier de aanleiding voor geweest. De situatie is onveranderd en dat betekent dat er voorlopig nog steeds niet gefrituurd zal worden. Mocht het team aan barcoaches enorm in omvang toenemen, zal dit nog geen garantie zijn voor het weer gaan verkopen van een patatje. Hiervoor zullen er weer mensen nodig zijn die de intensieve taak van het schoonmaken op zich willen nemen.

Vanwege de pandemie is het glaswerk vervangen door plastic bekers. Na overleg met de kantinecommissie hebben wij besloten dat wij voorlopig nog gebruik zullen maken van plastic bekers, hoofdzakelijk vanwege de moeilijke controle/handhaving op de KNVB regel dat glas niet mee naar buiten mag (niet op het terras en niet langs het veld). 

Deel dit bericht op de Sociale Media!

Scroll naar boven