Algemene Ledenvergadering op 13 mei: wees welkom!

Beste spelende leden, vrijwilligers, en ouders/vertegenwoordigers van onze jeugdleden,

Bent u ook zo benieuwd naar de visie (speerpunten van het Bestuur) voor komend seizoen? En wilt u graag weten hoe we de betaalde contributie inzetten om iedereen op niveau en met plezier te laten voetballen? Dan bent u meer dan welkom om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering op maandag 13 mei 2024. De vergadering zal starten vanaf 19:30 uur. Het Bestuur nodigt iedereen van harte uit.

Op de agenda staan de volgende punten:

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen agendapunten

3. Notulen vorige vergadering

4. Speerpunten komend voetbalseizoen

5. Begroting en vooruitblik

6. Gewijzigde samenstelling bestuur

    – Tussentijds aftredend: Mecit Koca (algemeen lid)

7. Rondvraag

8. Sluiting

De agendastukken zijn opvraagbaar bij secretaris Danny ten Veen en zullen twee weken voorafgaand aan de ALV met de geïnteresseerden worden gedeeld.

De inloop is vanaf 19:15 en de vergadering zal starten om 19:30.

Graag tot dan!

Namens het Bestuur

Deel dit bericht op de Sociale Media!

Scroll naar boven