Uitnodiging en agenda ALV 11 december 2023

Beste leden en ouders/vertegenwoordigers van onze jeugdleden,

Op maandag 11 december 2023 19:30 organiseert het bestuur een Algemene Ledenvergadering. Wij nodigen al onze spelende leden, vrijwilligers en vertegenwoordigers van onze jeugdleden van harte uit om deze vergadering in de kantine  bij te wonen.

Op de agenda staan de volgende punten:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen agendapunten
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Jaaroverzicht
 5. Financieel verslag
 6. Begroting en vooruitblik
 7. Kascommissie
 8. Herziening en vaststellen Huishoudelijk Reglement
 9. Vrijwilliger van het Jaar
 10. Samenstelling bestuur
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Toelichting op agendapunt 8 | Herziening en vaststellen Huishoudelijk Reglement

Op verzoek van de ALV van 12 september 2022 is door het Bestuur een herziening gedaan aan het Huishoudelijk Reglement. Het concept Huishoudelijk Reglement is zoveel mogelijk afgestemd op de KNVB-modelstatuten voor een voetbalvereniging. 

Toelichting op agendapunt 9 | Vrijwilliger van het Jaar

Het Bestuur wil bij deze onofficiële verkiezing graag 3 vrijwilligers onder de aandacht brengen die het afgelopen jaar een extra betekenisvolle bijdrage hebben geleverd aan de vereniging. Uiteindelijk zal één persoon worden benoemd en die ontvangt een presentje en eeuwige roem. Twee belangrijke spelregels zijn dat de vrijwilliger, 1) nog geen onderscheiding van Lid van Verdienste en/of Erelid in ontvangst heeft genomen, en 2) niet tot de genomineerden van het voorgaande jaar behoort. Binnenkort draagt het Bestuur de drie genomineerden voor en kan er gestemd worden.

Toelichting op agendapunt 10 | Samenstelling bestuur

 • Einde bestuurstermijn en herkiesbaar: Danny ten Veen (Secretaris)
 • Einde bestuurstermijn en aftredend: Geert Pielage (Voorzitter a.i.)
 • Tussentijds aftredend: Casper de Vetten (Senioren), Natascha Hendriksen (Jeugdzaken)
 • Nieuw te benoemen: Henk Hoeksema (Voorzitter), Jasper Pielage (Senioren), Robert Dijkstra (Jeugdzaken) & Simone Bauwens (Kantine & Gebouw)

Wij verwelkomen u graag op maandag 11 december! De inloop is vanaf 19:15.

Namens het Bestuur

Danny ten Veen, secretaris

Deel dit bericht op de Sociale Media!

Scroll naar boven