Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van v.v. Amstelveen Heemraad schrijft met deze kennisgeving een Algemene Ledenvergadering uit voor woensdag 26 januari 2022 om 19:30. Wij nodigen u als lid van v.v. Amstelveen Heemraad van harte uit om deel te nemen aan deze vergadering. De vorm van de ALV is afhankelijk van de geldende maatregelen. Wij hopen uiteraard om elkaar te kunnen treffen in de kantine. Mocht dit veranderen, zullen wij u tijdig informeren.

Op de agenda staan de volgende punten:

  1. Opening en korte voorstelronde
  2. Mededelingen en ingekomen agendapunten 
  3. Notulen vorige vergadering 
  4. Jaaroverzicht
  5. Financieel verslag
  6. Kascommissie
  7. Begroting en vooruitblik
  8. Samenstelling bestuur
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Deel dit bericht op de Sociale Media!

Scroll naar top